Konkurs

Regulamin konkursu „Firma Godna Polecenia”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą Firma Godna Polecenia i w dalszej części zwany będzie także Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu jest portal Zdrowie I Odnowa prowadzony przez firmę Centrum Rehabilitacyjno Rekreacyjne „Figura” Sp. Z o.o. ul. Abrahama 2a/1, 03-982 Warszawa.
 3. Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:
  • Uczestnik – osoba pełnoletnia, która oddała głos w konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
  • Firma – to Firma lub osoba fizyczna zgłoszona poprzez dodanie opinii na jej temat do konkursu
 4. Konkurs rozpoczyna się dnia 1 maja 2015 r. i kończy sie dnia 12 czerwca 2015 r., zgłoszenia.
 5. Do przeprowadzenia Konkursu zostanie wykorzystana przez Organizatora strona internetowa pod adresem http://wpogonizazdrowiem.pl/
 6. Konkurs obejmuje trzy kategorie:
  • Najlepsza firma w branży Zdrowie i Odnowa
   • Ośrodki rehabilitacyjne
   • Sanatoria
   • Przychodnie rehabilitacyjne
   • Ośrodki Spa i odnowy
  • Masażysta / rehabilitant roku
  • Dietetyk roku
 7. Aby zgłosić firmę lub osobę fizyczna do konkursu należy na stronie http://wpogonizazdrowiem.pl/ pod artykułem „Konkurs „Firma Godna Polecenia” – dodać Swoją opinię w formularzu łącznie z danymi Firmy zgłaszanej.
 8. Firmę do konkursu można również zgłosić za pomocą formularza papierowego udostępnionego w siedzibie firmy przy ul. Abrahama 2a/1
 9. Dodanie opinii przez Uczestnika na stronie http://wpogonizazdrowiem.pl/ lub przez formularz w co najmniej jednej kategorii jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w Konkursie i zgodnie z treścią niniejszego regulaminu, uważane jest za zgodę Uczestnika na postanowienia niniejszego regulaminu.
 10. Tekst niniejszego regulaminu dostępny będzie, przez cały czas jego trwania, do wglądu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem http://wpogonizazdrowiem.pl/

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE i GŁOSOWANIA

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która jest osobą pełnoletnią.
 2. Celem prawidłowego dokonania Zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik uprzednio powinien:
  • oddać głos w co najmniej jednej kategorii
   • prawidłowo wypełnić formularz dostępny na stronie Konkursu podając następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail
   • wypełnić pozostałe pola w formularzu, dodac opinie wraz z pełna nazwa Firmy zgłaszanej do konkursu
  • lub wypełnić prawidłowo formularz poprany od organizatora (wszystkie pola)
 3. Uczestnicy konkursu dodaja opinię do jedej kub wiecej kategorii ilosc opini jest nieograniczona.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania, a podanie danych ma charakter dobrowolny. Jednocześnie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną (w tym e-mail, telefon oraz SMS) na potrzeby Organizatora. Organizator nie ma prawa odsprzedawania lub przekazywania danych innym osobom trzecim.

§ 3 NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW

 1. Wzięcie udziału w konkursie z możliwością wygrania nagród jest dobrowolne. Można oddawać ważne głosy w konkursie nie biorąc udziału w wygraniu nagród.
 2. wszystkie osoby, które prawidłowo wypełnia formularz na stronie http://wpogonizazdrowiem.pl/ lub formularz w formie papierowej otrzymaja nagrodę:
  Nagroda jest 30 minutowy film z ćwiczeniami instruktażowymi dotyczący ćwiczeń na kręgosłup z profilaktyką bólu kręgosłupa.
 3. Nagroda zostanie wysłana na podany w formularzu adres mailowy do dnia 15.06.2015

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu..
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Konkursu.
UE Innowacyjna Gospodarka
UE

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

© 2014 wpogonizazdrowiem.pl

Tworzenie stron www Veden.pl